Tytuł: Uchwała nr 223/1088/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/327/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013
Symbol: 223/1088/2012

Dokument dostępny w załączniku


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2012-12-18
Załączniki:
1) Uchwała nr 223/1088/2012Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2012-12-18
2) projekt uchwały Rady Powiatu Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2012-12-18
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2012-12-18