Tytuł: Uchwała Nr 212/1046/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XLVI/453/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
Symbol: 212/1046/2012


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2012-11-16
Załączniki:
1) Uchwała nr 212/1046/2012Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2012-11-16
2) projekt uchwały Rady Powiatu Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2012-11-16
3) załącznikiWprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2012-11-16
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2012-11-16