Tytuł: Uchwała nr 187/948/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góach z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do otwartego projektu konkursowego nr 1/POKL/3.5/2012 organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji - Instytucję pośredniczącą II stopnia w ramach działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Symbol: 187/948/2012


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2012-08-16
Załączniki:
1) Uchwała nr 187/948/2012Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2012-08-16
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2012-08-16