Tytuł: Uchwała nr 184/937/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Klaudii Zyśk - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z ogłoszeniem, przeprowadzeniem oraz zakończeniem otwartego konkursu ofert, w tym do podpisania umowy łącznie z Członkiem Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Symbol: 184/937/2012


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2012-08-09
Załączniki:
1) Uchwała nr 184/937/2012Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2012-08-09
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2012-08-09