Tytuł: Uchwała nr 122/580/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Symbol: 122/580/2012


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2012-01-24
Załączniki:
1) Uchwała nr 122/580/2012Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2012-01-24
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2012-01-24