Tytuł: Uchwała nr 120/469/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Symbol: EKS


Osoba wprowadzająca dokument: Michał Kampa
Data wprowadzenia: 2016-03-24
Załączniki:
1) UchwałaWprowadził: Michał Kampa, Dnia: 2016-03-24
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Michał Kampa, dnia: 2016-03-24