Tytuł: Uchwała nr 36/139/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Symbol: SKPS


Osoba wprowadzająca dokument: Michał Kampa
Data wprowadzenia: 2015-05-04
Załączniki:
1) Uchwała nr 36/139/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.04.2015 r. Wprowadził: Michał Kampa, Dnia: 2015-05-04
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Michał Kampa, dnia: 2015-05-04