Tytuł: Uzgodnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024

Uzgodnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 SANEPID


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Horzela
Data wprowadzenia: 2016-03-09
Załączniki:
1) uzgodnienie SANEPIDWprowadził: Krzysztof Horzela, Dnia: 2016-03-09
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Horzela, dnia: 2016-03-09
Edycja dokumentu: Krzysztof Horzela, dnia: 2016-03-09