Tytuł: Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
Symbol: OŚR


Osoba wprowadzająca dokument: Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia: 2019-07-03
Załączniki:
1) Karta informacyjnaWprowadził: Arkadiusz Gawenda, Dnia: 2019-07-03
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Kołodziejczak, dnia: 2007-12-10
Edycja dokumentu: Jacek Bernacik, dnia: 2010-09-13
Edycja dokumentu: Jacek Bernacik, dnia: 2011-04-13
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Nyk, dnia: 2011-07-06
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Nyk, dnia: 2011-07-06
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Nyk, dnia: 2011-07-06
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Nyk, dnia: 2011-07-06
Edycja dokumentu: Jacek Bernacik, dnia: 2012-01-11
Edycja dokumentu: Jacek Bernacik, dnia: 2012-08-09
Przesunięcie dokumentu: Krzysztof Horzela, dnia: 2016-09-29
Edycja dokumentu: Krzysztof Horzela, dnia: 2016-10-04
Edycja dokumentu: Krzysztof Horzela, dnia: 2016-10-04
Edycja dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2017-09-07
Edycja dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2018-05-09
Edycja dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2019-07-03