» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 116/2011 z dnia 30.12.2011 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: OR.Z.1430.1.2012

Zarządzenie nr 116
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 30.12.2011 roku

w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przyjętego Uchwałą
Nr XIV/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Na podstawie § 22 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego, w brzmieniu określonym w Uchwale Nr XIV/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, w szczególności załącznika nr 1 przedstawiającego schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w organizacji wewnętrznej poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie
z treścią załączników od nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uchyla się zarządzenie nr 60/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku
z późniejszymi zmianami.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-01-03

Data wprowadzenia: 2012-01-09

Wyświetleń: 1691

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 116/2011 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2012-01-09, Pobrań: 1272, Typ: PDF, Rozmiar: 91.24 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-01-09

« POWRÓT

WYDRUK