» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 95/2011 z dnia 04.11.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/11 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-1-46/11

Zarządzenie nr 95/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 04.11.2011 roku

w sprawie:

zmiany Zarządzenia nr 57/11 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Na podstawie: art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity DZ. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), § 55 ust 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego w związku z Zarządzeniem nr 2/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnej obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w 2011 roku

Zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 57/11 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: "5a. Bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Komunikacji kierowana jest następująca korespondencja:
1) wnioski o udostępnienie informacji w zakresie rejestracji pojazdów oraz posiadanego prawa jazdy,
2) akta kierowców nadesłane przez ośrodki szkolenia kierowców oraz inne instytucje,
3) akta osób, które w ciągu roku nie przystąpiły do egzaminu w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami,
4) podania o nadesłanie akt kierowcy,
5) zaświadczenia o demontażu pojazdów oraz zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu,
6) skierowania na badania lekarskie i psychologiczne,
7) orzeczenia lekarskie osób dot. stwierdzenia (lub ich braku) przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
8) dowody rejestracyjne,
9) prawa jazdy,
10) karty pojazdu,
11) wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
12) pisma w sprawie wyrejestrowania pojazdu,
13) wyroki sądowe dot. zakazu prowadzenia pojazdów,
14) tablice rejestracyjne,
15) zawiadomienia/potwierdzenia dot. rejestracji pojazdu
16) pisma dotyczące zastawu na majątku ruchomym dłużnika."

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 57/11 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku
w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Autoryzacja: Starosta Tarnogórski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2011-11-08

Data wprowadzenia: 2011-11-09

Wyświetleń: 1554

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-11-09

« POWRÓT

WYDRUK