» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 38/2011 z dnia 28.04.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.02.2011 r. w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumieńSymbol: EO.Z.0716-1-18/11

Zarządzenie nr 38/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 28.04.2011 roku

w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 9/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.02.2011 r. w sprawie
ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień.

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.  zm.) oraz § 43, ust. 2, lit. a) Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przyjętego uchwałą
Nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 r. ze zmianami

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Załącznik do Zarządzenia nr 9/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.02.2011 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Za wykonanie Zarządzenia odpowiedzialni są naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2011-05-04

Data wprowadzenia: 2011-05-05

Wyświetleń: 1387

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 38/2011 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2011-05-05, Pobrań: 1149, Typ: PDF, Rozmiar: 40 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-05-05

« POWRÓT

WYDRUK