» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0912-2/10

Tarnowskie Góry, dnia 09 grudnia 2010 roku

SKO.0912-2/10

SZANOWNA PANI
Urszula Radusiewicz
Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów
- w miejscu -


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią komórce organizacyjnej wystąpiły nieprawidłowości polegające na wykonywaniu przez kasjera czynności związanych z dokonywaniem zapisów w urządzeniach księgowych związanych z obrotami kasowymi, co jest niezgodne z §2 ust.3 zarządzenia Starosty Tarnogórskiego nr 8/2005 z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej ze zmianą wynikającą z zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 97/2005 z 6 grudnia 2005 roku.
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0912-2/10, zobowiązuję do nie wprowadzania do przygotowywanych projektów aktów prawnych zapisów bezprzedmiotowych.
Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-12-09)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2010-12-09

Data wprowadzenia: 2010-12-14

Wyświetleń: 993

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2010-12-14

« POWRÓT

WYDRUK