» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 105/2009 z dnia 31.12.2009 r. ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007 r. ws. ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-1-1 /09

Zarządzenie Nr 105/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 12.2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)

zarządzam
co następuje:

§ 1

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach otrzymuje brzmienie:
1.Odpis rzeczywisty ZFŚS w roku 2009 wynosi: 227 175,67 zł.
2.Środki ZFŚS  na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 r. wynoszą: 30 867,37 zł.
3.Kwota spłaconych pożyczek wynosi: 80 205,00 zł.
4.Pozostałe wpływy na ZFŚS w 2009 r.: 5 377,61 zł.
RAZEM: 343.625,65 zł.
5.W 2009 roku plan rzeczowo - finansowy przedstawia się następująco:
a)pomoc rzeczowa przyznawana osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zapomogi pieniężne bezzwrotne, udzielane w wypadkach losowych, po uprzednim zbadaniu sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialnej -3%
b)dofinansowanie wypoczynku urlopowego i "zielonych szkół" - 26%
c)finansowanie działalności kulturalno - oświatowej, w tym artystycznej, kulturalnej, rozrywkowej, sportowej i turystycznej - 4%
d)pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe - 18%
e)dofinansowanie dla pracowników, emerytów i rencistów z okazji świąt - 49%".
6.Wysokość dopłaty przyznawanej z ZFŚS, na wypoczynek organizowany we własnym zakresie
dla pracowników, emerytów i rencistów, przedstawia się następująco:

WYSOKOŚĆ PRZYCHODU NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU URLOPOWEGO
poniżej 700 zł  600 zł
od 700,01 zł do 1 400 zł 500 zł
od 1 400,01 zł do 2 100 zł 400 zł
od 2 100,01 zł do 2 800 zł

300 zł

powyżej 2 800 zł 200 zł

7.Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe przyznawane będą do wysokości 5 000,00 zł.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Socjalnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2010-01-06

Data wprowadzenia: 2010-01-07

Wyświetleń: 1659

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2010-01-07

« POWRÓT

WYDRUK