» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 102/2009 z dnia 15.12.2009 r. ws. powołania Zespołu wartościującego w celu przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/37/09

Zarządzenie Nr 102/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 15 grudnia 2009r.

Na podstawie §3 ust 2 Zarządzenia Nr 100/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 grudnia 2009r. oraz §43 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  24 listopada 2009r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół wartościujący w celu przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 2

W skład Zespołu  wchodzą:
Przewodniczący:
  Beata Dymarczyk-Grochowina - Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie:
  Anna Bielecka - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Hanna Mrowicka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr
  Seweryn Cierpioł - Audytor wewnętrzny
  Marzena Strzępek - pełniąca funkcję eksperta

§ 3

Zespół  dokona wartościowania stanowisk pracy  zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 grudnia 2009r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-12-18

Data wprowadzenia: 2009-12-18

Wyświetleń: 1623

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-12-18

« POWRÓT

WYDRUK