» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 101/2009 z dnia 15.12.2009 r. ws. ustalenia czasu pracy w 2010 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/37/09

Zarządzenie nr 101/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia  15.12.2009r.

w sprawie: ustalenia czasu pracy w 2010 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

zarządzam, co następuje

§ 1

W związku z tym, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, ustalam dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach:
- dzień 4 czerwca 2010r. lub 7 czerwca 2010r. jako dzień wolny od pracy w zamian za święto w dniu 1 maja 2010r.
- dzień 24 grudnia 2010r. jako dzień wolny od pracy w zamian za święto w dniu 25 grudnia 2010r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-12-18

Data wprowadzenia: 2009-12-18

Wyświetleń: 1630

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-12-18

« POWRÓT

WYDRUK