» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 98/2009 z dnia 01.12.2009 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/34/09

ZARZĄDZENIE NR 98/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 01.12.2009 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 19, pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się w życie Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w brzmieniu określonym w Uchwale nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.

§ 2

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, o którym mowa w § 1, w szczególności załącznika nr 1 przedstawiającego schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego ustala się podział komórek organizacyjnych Starostwa na referaty, samodzielne stanowiska, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska urzędnicze i stanowiska pomocnicze i obsługi w kształcie ustalonym w załącznikach od nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Uchyla się zarządzenie nr 74/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 września 2008 r. z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-12-03

Data wprowadzenia: 2009-12-03

Wyświetleń: 2087

Załączniki:
1) Załączniki do zarządzenia nr 98/2009 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-12-03, Pobrań: 1627, Typ: PDF, Rozmiar: 92.9 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-12-03

« POWRÓT

WYDRUK