» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 96/2009 z dnia 30.11.2009 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą dla Pani Eweliny Sajdak-Dudek - podinspektora w Wydziale Budownictwa i ArchitekturySymbol: EO.Z.0716-3/33/09

ZARZĄDZENIE NR 96/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 30 LISTOPADA 2009 R.

Na podstawie §6 ust.2 Zarządzenia Nr 22/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 marca 2009r. oraz §43 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLV/425/2009 Rady Powiatu                        w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną przeprowadzającą egzamin kończący służbę przygotowawczą dla Pani Eweliny Sajdak-Dudek - podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodnicząca Komisji:
  Beata Dymarczyk-Grochowina - Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji:
  Grzegorz Bugajewski - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury
  Iwona Penkaty - Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym 
  Marzanna Kosiewicz - Kierownik Biura Rady Powiatu pełniąca funkcję Sekretarza Komisji

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-12-01

Data wprowadzenia: 2009-12-02

Wyświetleń: 1889

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-12-02

« POWRÓT

WYDRUK