» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 95/2009 z dnia 30.11.2009 r. ws. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: FF.K.0716-366/2009

Zarządzenie nr 95/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30.11.2009 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.694 z 2002r. ) oraz art.34
ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001r.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury składników majątku
będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wg rodzaju:
a) środków pieniężnych w obrocie gotówkowym  w punktach kasowych w budynkach Starostwa przy ul. Karłuszowiec 5 i Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach
wg stanu na dzień 31.12.2009r.
b) druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych stosowanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego wg stanu na dzień 31.12.2009r.
c) potwierdzenia sald rozrachunków z tytułu należności Starostwa Powiatowego oraz opłat z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa wg stanu na dzień 30.11.2009r.
d) gruntów, budynków i budowli Powiatu Tarnogórskiego wg stanu na dzień 31.12.2009r.
2. Rodzaj inwentaryzacji: okresowa.
3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustala się na dzień 30.11.2009r. natomiast termin zakończenia na dzień 15.01.2010r.
4. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 2

1.W celu przeprowadzenia czynności objętych procedurą inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

a) Przewodnicząca Komisji Małgorzata Balczarek Borecka  - Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych,
b) Członek Komisji Ewelina Mrówka - podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem,
c) Członek Komisji Franciszek Herman - podinspektor w Wydziale Komunikacji,
d) Członek Komisji Agata Mateja - inspektor w Wydziale Edukacji
i Kultury Fizycznej,
e) Członek Komisji Katarzyna Pilarz - podinspektor w Wydziale Budżetu
i Finansów,
f) Członek Komisji Iwona Machura - inspektor w Wydziale Budżetu
i Finansów,
g) Członek Komisji Grażyna Wołoszyn - podinspektor w Wydziale Budżetu
i Finansów,
h) Członek Komisji Kamila Reinisz - inspektor w Referacie Opłat
 i Windykacji Skarbu Państwa
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

2. Prace Komisji będą się odbywały w następujących zespołach:
a) Ewelina Mrówka, Franciszek Herman dla prac określonych w § 1 pkt. 1 ppk  d;
b) Agata Mateja dla prac określonych w § 1 pkt. 1 ppk a, b;
d) Katarzyna Pilarz, Iwona Machura, Grażyna Wołoszyn, Kamila Reinisz dla prac określonych w § 1 pkt. 1 ppk c.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Inwetaryzacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Budżetu i Finansów
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-12-01

Data wprowadzenia: 2009-12-08

Wyświetleń: 1636

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-12-02
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-12-08
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK