» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 93/2009 z dnia 26.11.2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach będącego własnością Głównego Urzędu Geodezji i KartografiiSymbol: EO.Z.0716-3/32/09

Zarządzenie nr 93/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 26.11.2009 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach będącego własnością
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 09 nr 152, poz. 1223 z późn. zm ) oraz art.34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001r.
z późn. zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1

1.Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury składników sprzętu komputerowego będącego własnością Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, które GUGiK powierzył do użytkowania Staroście Tarnogórskiemu, wg stanu na dzień 23.11.2009r.
2.Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustala się na dzień 23.11.2009 r. natomiast termin zakończenia na dzień 30.11.2009 r.
3.Osobą odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 2

1.W celu przeprowadzenia czynności objętych procedurą inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

a) Przewodniczący Komisji Jarosław Leńdźwa -  Kierownik referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
b) Członek Komisji Iwona Borecka -  inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów,
c) Członek Komisji Ewelina Mrówka - podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Geodeta Powiatowy
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-11-27

Data wprowadzenia: 2009-11-27

Wyświetleń: 1520

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-11-27

« POWRÓT

WYDRUK