» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 92/2009 z dnia 25.11.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenie nr 99/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku ws. ustalenia czasu pracy w 2009 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/30/09

Zarządzenie nr 92/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia  25 listopada 2009r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 99/2008 z dnia 8 grudnia 2008r. ws. ustalenia czasu pracy
w 2009 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

zarządzam, co następuje

§ 1

§ 1 tiret drugi Zarządzenia nr 99/2008 z dnia 8 grudnia 2008r. ws. ustalenia czasu pracy
w 2009 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach otrzymuje brzmienie:
"Dzień 24 grudnia 2009r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto w dniu
26 grudnia 2009r.".

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-11-25

Data wprowadzenia: 2009-11-25

Wyświetleń: 1689

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-11-25

« POWRÓT

WYDRUK