» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 89/2009 z dnia 16.11.2009 r. ws. powołania zespołu ds. merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/29/09

Zarządzenie Nr 89/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 16 listopada 2009r.

w sprawie powołania zespołu ds. merytorycznej i formalnej oceny wniosku
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.), oraz §4 w związku z §6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz. 587)

zarządzam co następuje:

§1

powołuję zespół ds. merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających
ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach, w następującym składzie:

1. Klaudia Zyśk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
- przewodniczący zespołu.
2. Małgorzata Balczarek - Borecka - Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach - członek zespołu.
3. Anna Gierad - Psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
- członek zespołu.
4. Adam Grabowski - Inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - członek zespołu.
5. Andrzej Jochlik - Główny Specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach - członek zespołu.
6. Helena Rębacz - Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Tarnowskich Górach - członek zespołu.
7. Jerzy Rozga - Inspektor ds. Budowlanych w Powiatowym Zakładzie Budżetowym
w Tarnowskich Górach - członek zespołu

§2

Zadaniem zespołu, o którym mowa w §1 jest ocena wniosku o dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających
ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach, w szczególności pod względem:
1. Ważności posiadanych przez kandydatów na uczestników warsztatów orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności, zawierających wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
2. Adekwatności profilu terapii zajęciowej oferowanej przez warsztat do rodzaju niepełnosprawności tych kandydatów.
3. Możliwości zapewnienia przez warsztat warunków lokalowych, rzeczowych, organizacyjnych
i kadrowych umożliwiających przyjęcie zwiększonej liczby uczestników.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu oraz członkom zespołu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-11-23

Data wprowadzenia: 2009-11-23

Wyświetleń: 1617

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-11-23

« POWRÓT

WYDRUK