» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 87/2009 z dnia 16.11.2009 r. ws. powołania Zespołu Spisowego do dokonania spisu budynków "po byłym gospodarstwie pomocniczym", posadowionych na nieruchomości położonej w Nakle przy ulicy Głównej, obejmującej działki gruntu nr 303/2, 304/2, 320/2, 321/2, 339/1, o łącznej powierzchni 9,0566ha, dla której prowadzona jest KW nr 58530.Symbol: EO.Z.0716-3/29/09

Zarządzenie nr 87/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 16 listopada 2009 roku

w sprawie: powołania Zespołu Spisowego do dokonania spisu budynków " po byłym gospodarstwie pomocniczym", posadowionych na nieruchomości położonej w Nakle przy ulicy Głównej.

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2001, nr 142, poz.1592, z późn. zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1

W celu dokonania spisu budynków " po byłym gospodarstwie pomocniczym", posadowionych na nieruchomości położonej w Nakle przy ulicy Głównej powołuję Zespół Spisowy w składzie:

1.Przewodnicząca Zespołu - mgr inż. Krystyna Kosmala - Członek Zarządu Powiatu
2.Członek Zespołu - mgr Joanna Niebylska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem
3.Członek Zespołu - inż. Iwona Kalemba - Kierownik Referatu Administrowania Zasobem Powiatu w Wydziale Gospodarki Mieniem
4.Członek Zespołu - mgr Jolanta Kowalska - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem
5.Członek Zespołu - mgr Grazyna Woloszyn - Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów

§ 2

Zadaniem zespołu będzie przeprowadzenie wizji na terenie nieruchomości położonej w Nakle przy ulicy Głównej
i dokonanie spisu wszystkich budynków "po byłym gospodarstwie pomocniczym",  posadowionych na terenie
ww. nieruchomości.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu Spisowego.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Gospodarki Mieniem
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-11-19

Data wprowadzenia: 2009-11-19

Wyświetleń: 1367

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-11-19

« POWRÓT

WYDRUK