» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 81/2009 z dnia 05.11.2009 r. ws. określenia zasad pobierania opłat za obsługi wykonane w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"Symbol: EO.Z.0716-3/27/09

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego
nr 81 z dnia 05.11.2009 r.

w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi wykonane w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 9 i art. 34 ust.1  Ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.  z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne
i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów
z operatu ewidencyjnego (Dz.U. 37 poz.333 z 2004 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wydanie dokumentów powstałych w ramach czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które określone są
w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r.
w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, zwanym dalej rozporządzeniem, nastąpi po uprzednim uiszczeniu należnej opłaty.
2.Wydanie uzgodnionego projektu wraz z opinią o uzgodnieniu  w ramach czynności związanych z uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nastąpi po uprzednim uiszczeniu należnej opłaty.
3.Udostępnienie żądanych danych związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, nastąpi po uprzednim uiszczeniu należnej opłaty.
4.Udzielanie informacji poprzez udostępnienie danych i materiałów geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych i katastralnych, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, nastąpi po uprzednim uiszczeniu należnej opłaty.
5.Wydanie wykonanych wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, które są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, nastąpi po uprzednim uiszczeniu należnej opłaty.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41 oraz przy ul. Karłuszowiec 5.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono:
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-11-09

Data wprowadzenia: 2009-11-09

Wyświetleń: 1180

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-11-09

« POWRÓT

WYDRUK