» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie nr 80/2009 Sarosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 Października 2009 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wywołania kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury FizycznejSymbol: EO.Z.0716-3/26/09

ZARZĄDZENIE NR 80/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2009R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr III/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej.              


§ 2


W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
  Sławomir Wilk - Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji: 
  Elżbieta Susek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej
  Lidia Dziechciarczyk - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej
  Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr

§ 3


Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej, zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2009r.

§ 4


Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara

Data dokumentu: 2009-10-30

Data wprowadzenia: 2009-10-30

Wyświetleń: 1289

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2009-10-30

« POWRÓT

WYDRUK