» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 76/2009 z dnia 15.10.2009 r. ws. powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonego na dzień 21 października 2009 r.Symbol: EO.Z.0716-3/24/09

ZARZĄDZENIE NR 76/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 2 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia
26 sierpnia 2008 roku nr XXVIII/274/2008 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, w związku
z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonego na dzień 21 października 2009 r., w składzie:
1.Przewodniczący Komisji - mgr inż. Krystyna Kosmala
2.Zastępca Przewodniczącego Komisji - mgr inż. Hanna Mrowicka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
3.Członkowie Komisji:
- mgr Monika Dwucet - podinspektor w Referacie ds. Zasobu Skarbu Państwa
- mgr Anita Kuder - podinspektor w Referacie ds. Zasobu Skarbu Państwa.

§ 2

Komisja przetargowa powołana jest w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę fragmentu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 676/61 karta mapy 3 obręb Tarnowskie Góry,  która objęta była ogłoszeniem wywieszonym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
przy ul. Karłuszowiec 5 i ul. Mickiewicza 41 w okresie od dnia 8 października 2009 roku
do dnia 20 października 2009 roku, a także umieszczonym na stronie internetowej Starostwa.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Hannie Mrowickiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-10-23

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Wyświetleń: 1120

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-10-23

« POWRÓT

WYDRUK