» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 74/2009 z dnia 12.10.2009 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą dla Pana Bogdana Droś - inspektora w Wydziale Kontroli



Symbol: EO.Z.0716-3/24/09

ZARZĄDZENIE NR 74/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2009R.

Na podstawie §6 ust.2 Zarządzenia Nr 22/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 marca 2009r. oraz 46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną przeprowadzającą egzamin kończący służbę przygotowawczą dla Pana Bogdana Droś - inspektora w Wydziale Kontroli.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodnicząca Komisji:
  Beata Dymarczyk-Grochowina - Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji:
  Ewa Lukosz - Naczelnik Wydziału Kontroli
  Anna Bielecka - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Marzanna Kosiewicz - Kierownik Biura Rady Powiatu pełniąca funkcję  Sekretarza Komisji

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-10-23

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Wyświetleń: 1130

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-10-23

« POWRÓT

WYDRUK