» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 73/2009 z dnia 02.10.2009 r. ws. wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznegoSymbol: EO.Z.0716-3/23/09

ZARZĄDZENIE NR 73/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 2.10.2009 r.

w sprawie: wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 196, poz. 1631 z 2005 roku)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam

Pana Janusza BENTKOWSKIEGO

na funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 2

Zadania realizowane przez Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego zostały określone w dokumentach:
1."Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla systemu TI o kryptonimie "BAS" przeznaczonego do wytwarzania, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych do klauzuli "poufne" włącznie w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach".
2."Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa dla systemu TI o kryptonimie "BAS" przeznaczonego do wytwarzania, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych do klauzuli "poufne" włącznie w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach".

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-10-09

Data wprowadzenia: 2009-10-12

Wyświetleń: 1318

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-10-12

« POWRÓT

WYDRUK