» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 70/2009 z dnia 30.09.2009 r. ws. powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat TarnogórskiSymbol: EO.Z.0716-3/22/09

Zarządzenie nr 70/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30.09.2009 r.

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie
nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych
przez Powiat Tarnogórski.

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 11 Uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję w celu zaopiniowania wniosków o nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
  Sławomir Wilk - Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego,
  Elżbieta Susek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizyczne,
  Andrzej Fiała - przedstawiciel Rady Powiatu,
  Gerda Ochman - przedstawiciel Rady Powiatu,
  Małgorzata Durlak - reprezentant Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Tarnowskich
  Górach,
  Barbara Panczocha - reprezentant NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej,
               -              - reprezentant Związku Zawodowego "Rady Poradnictwa" Region Śląski,
  Krzysztof Chorobik - reprezentant Związku Zawodowego Pracowników Dydaktycznych CKU.

§ 3

Komisję powołuje się na okres zaopiniowania złożonych wniosków.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-10-01

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Wyświetleń: 1381

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-10-01

« POWRÓT

WYDRUK