» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 69/2009 z dnia 25.09.2009 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale OrganizacyjnymSymbol: EO.Z.0716-3/22/09

ZARZĄDZENIE NR 69/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2009 r.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
  Beata Dymarczyk-Grochowina - Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji:
  Anna Bielecka - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w oparciu o Zarządzenie nr 12/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2009r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-10-01

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Wyświetleń: 1134

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-10-01

« POWRÓT

WYDRUK