» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 68/2009 z dnia 24.09.2009 r. ws. ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/22/09

ZARZĄDZENIE NR 68/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 24 września 2009 r.

w sprawie ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 32, pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26.08.2008r. nr XXVIII/274/2008 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

zarządzam co następuje:

§ 1

1.Przyjmowanie stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z zastrzeżeniem § 1 pkt 2 odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.
2.W odniesieniu do niżej wymienionych komórek organizacyjnych przyjmowanie stron odbywa się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
- Wydział Komunikacji : od 8.00 do 16.30;
- Wydział Organizacyjny - Biuro Paszportowe: od 9.00 do 16.00;
- Wydział Budownictwa i Architektury: od 7.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 16.00
- Geodeta Powiatowy : od 7.30 do 15.30.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, Mickiewicza 41 oraz Sienkiewicza 16.

§ 3

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 53/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia godzin przyjmowania stron przez niektóre komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-10-01

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Wyświetleń: 1122

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-10-01

« POWRÓT

WYDRUK