» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 67/2009 z dnia 17.09.2009 r. ws. powołania Komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, z budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2010Symbol: EO.Z.0716-3/21/09

ZARZĄDZENIE NR 67/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO  
z dnia 17 września 2009 roku
           

Na podstawie § 46 ust.1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (t.j. Uchwała nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach) oraz § 6 ust.5 Uchwały Nr LIII/527/2006 roku Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, zmienionej Uchwałą Nr VIII/91/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję opiniującą wnioski w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, z budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2010.

§ 2

Wnioski podlegające opiniowaniu dotyczą udzielenia dotacji na realizację następujących prac:
Remont kościoła p.w. św. App. Piotra i Pawła w Kotach, ul. Szkolna 7, w zakresie: malowania, przemurowania pęknięć w ścianach, naprawy stropów, odgrzybienia murów i wykonania tynków wewnętrznych.
Zagospodarowanie przedpola pałacu w Rybnej, w zakresie: renowacji fontanny i wykonania instalacji elektrycznych.
Remont kościoła filialnego p.w. Narodzenia NMP w Szałszy, w zakresie: remontu fundamentów, wykonania izolacji przeciwwilgociowej, remontu konstrukcji ścian, wieży, stropu nad prezbiterium i dachu wraz z pokryciem, z niezbędną wymianą, naprawą i uzupełnieniami elementów budowlanych oraz konserwacją, dezynfekcją, dezynsekcją i impregnacją.
Remont misy fontanny bocznej (południowej) na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Świerklańcu.

§ 3

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji
  Artur Maligłówka - Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji:
  Celina Maryńczuk - Powiatowy Konserwator Zabytków
  Grzegorz Bugajewski - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury
  Iwona Borecka - przedstawiciel Wydziału Budżetu i Finansów
  Jan Ochman - przedstawiciel Biura d.s. Inwestycji

§ 4

Komisja zostaje powołana do czasu zakończenia procedury udzielenia dotacji zgodnie z przedłożonymi wnioskami.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Powiatowy Konserwator Zabytków
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-09-17

Data wprowadzenia: 2009-09-17

Wyświetleń: 1168

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-09-17

« POWRÓT

WYDRUK