» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 66/2009 z dnia 15.09.2009 r. ws. zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnychSymbol: EO.Z.0716-3/21/09

Zarządzenie nr 66/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 15.09.2009 r.

w sprawie:  zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) oraz § 10, ust.1, pkt. 1, § 46 ust. 1, pkt 2, lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach)

zarządzam co następuje:

§ 1

Rozbudowuje się jednolity rzeczowy wykaz akt Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach poprzez utworzenie końcowej klasy czwartego rzędu w symbolu i haśle  klasyfikacyjnym, a mianowicie:

SYMBOLE  KLASYFIKACYJNE

HASŁA  KLASYFIKACYJNE 

KAT.
ARCH. 

I

II 

III 

IV

   

520 

  Przepisy prawne dotyczące spraw obronnych  
     

5200

Planowanie i organizacja systemu obronnego na wypadek OWSGO
(osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej)

A

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-09-17

Data wprowadzenia: 2009-09-17

Wyświetleń: 1104

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-09-17

« POWRÓT

WYDRUK