» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 65/2009 z dnia 14.09.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 74/2008 z dnia 8 września 2008 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/21/09

ZARZĄDZENIE Nr 65/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2009

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 74/2008 z dnia 8 września 2008 r.
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. DZ.U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 19, pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian pkt. 1 Załącznika nr 5 Zarządzenia Nr 74/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 września 2008 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. Wydział Budżetu i Finansów
Ilość etatów: 16
Naczelnik: 1
1.1. Referat Finansowy (FF/K): 10
  1.1.1. Kierownik Referatu: 1
  1.1.2. Referat: 9
1.2. Referat Budżetu (FF/B): 5
  1.2.1. Kierownik Referatu: 1
  1.2.2. Referat: 4
Wydział realizuje zadania określone w § 73 Regulaminu Organizacyjnego."

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-09-17

Data wprowadzenia: 2009-09-17

Wyświetleń: 1192

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-09-17

« POWRÓT

WYDRUK