» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie nr 62/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonego na dzień 27.08.2009rSymbol: EO.Z.0716-3/20/09

ZARZĄDZENIE NR 62/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 27 sierpnia 2009r.

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 2 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26.08.2008r. nr XXVIII/274/2008 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, w związku z art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r.
ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonego na dzień 27.08.2009r.,
 w składzie :


1. Przewodniczący Komisji - inż. Krystyna Kosmala
2. Członkowie Komisji:
- mgr inż. Hanna Mrowicka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- mgr Bartosz Skawiński - Kierownik  w Referacie ds. Zasobu Skarbu Państwa
- mgr Anita Kuder - podinspektor w Referacie ds. Zasobu Skarbu Państwa.

§ 2

Komisja przetargowa powołana jest w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, która objęta była wykazem wywieszonym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy
ul. Karłuszowiec 5 i ul. Mickiewicza 41 w okresie od dnia 13.03.2009r. do 03.04.2009r.,
a także umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Hannie Mrowickiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara

Data dokumentu: 2009-08-27

Data wprowadzenia: 2009-08-27

Wyświetleń: 1121

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2009-08-27

« POWRÓT

WYDRUK