» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie nr 60/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".Symbol: EO.Z.0716-3/20/09

ZARZĄDZENIE NR 60/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 20 SIERPNIA 2009R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".   

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji:
Józef Korpak - Starosta Powiatu Tarnogórskiego

Członkowie Komisji:
Roman Kurtyka - Geodeta Powiatowy
Jacek Ukuś - Kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"
Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr    

           
§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy", zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2009r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara

Data dokumentu: 2009-08-27

Data wprowadzenia: 2009-08-27

Wyświetleń: 1090

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2009-08-27

« POWRÓT

WYDRUK