» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie nr 59/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Promocja turystyki, Priorytet III Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.Symbol: EO.Z.0716-3/19/09

Zarządzenie nr 59/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 19 sierpnia 2009 roku

w sprawie: powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Promocja turystyki, Priorytet III Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Zgodnie z §1, pkt 3. Zarządzenia nr 98/2005 Starosty Tarnogórskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach

Zarządzam, co następuje:

§1


Powołuje się zespół roboczy ds. przygotowania dokumentacji projektowej do wniosku aplikacyjnego na promocję turystyki w następującym składzie:


1. Koordynator Projektu - Agnieszka Brzuska -  Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych, 
2. Członek zespołu - Agnieszka Jochlik, Wydział Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej.


Celem powołania zespołu roboczego w ww. składzie jest przygotowanie dokumentacji projektowej, wymaganej do złożenia wniosku aplikacyjnego na kampanię billboardową, plener malarski  oraz opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2020 w zakresie szczegółowo określonym w §2.


§2


Do zadań grupy roboczej będzie należało opracowanie studium wykonalności, przygotowanie danych i dokumentów do wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z przyjętym przez Wydziały podziałem zadań. Powyższe dokumenty i informacje muszą być przygotowane z całą starannością, zgodnie z wytycznymi  zapisanymi na stronie internetowej: http://rpo.silesia-region.pl  w zakładce ogłoszenie o konkursie w ramach działania 3.4 RPO WSL.

§3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Wicestaroście Powiatu Tarnogórskiego.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara

Data dokumentu: 2009-08-19

Data wprowadzenia: 2009-08-20

Wyświetleń: 1279

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2009-08-19
Edycja dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2009-08-20
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK