» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 58/2009 STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO Z DNIA 18 SIERPNIA 2009R.Symbol: EO.Z.0716-3/19/09

ZARZĄDZENIE NR  58/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA  18 SIERPNIA 2009R.

Na podstawie §4 ust.1 Zarządzenia Nr 43/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia  23 czerwca 2009r.


zarządzam, co następuje:


§ 1


W Zarządzeniu Nr 47/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lipca 2009r. wprowadza się następującą zmianę:


1. §2 otrzymuje brzmienie:


§2 Przewodnicząca Komisji:
Krystyna Hese-Trzaska - Adwokat


Członkowie Komisji:
Beata Dymarczyk-Grochowina - Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego
Hanna Mrowicka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara

Data dokumentu: 2009-08-19

Data wprowadzenia: 2009-08-19

Wyświetleń: 1250

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2009-08-19

« POWRÓT

WYDRUK