» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 57/2009 STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO Z DNIA 18 SIERPNIA 2009R.Symbol: EO.Z.0716-3/19/09

ZARZĄDZENIE NR 57/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 18 SIERPNIA 2009R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 55/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2009r. wprowadza się następującą zmianę:       
            
1.§2 otrzymuje brzmienie:

§2. W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji:
Artur Maligłówka - Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego

Członkowie Komisji:
Krystyna Kosmala - Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Anna Bielecka - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr

2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.     

           
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara

Data dokumentu: 2009-08-19

Data wprowadzenia: 2009-08-19

Wyświetleń: 1193

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2009-08-19

« POWRÓT

WYDRUK