» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 52/2009 z dnia 30.07.2009 r. ws. wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznegoSymbol: EO.Z.0716-3/18/09

ZARZĄDZENIE NR 52/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 30.07.2009 r.

w sprawie: wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 196, poz. 1631 z 2005 roku)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam

Pana Tomasza PAPROTNEGO

na funkcję administratora systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-08-14

Data wprowadzenia: 2009-08-14

Wyświetleń: 1198

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-08-14

« POWRÓT

WYDRUK