» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 50/2009 z dnia 22.07.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 74/2008 z dnia 8 września 2008 r. ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z.0716-3/17/09

ZARZĄDZENIE Nr 50/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 22 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Nr 74/2008 z dnia 8 września 2008 r.
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. DZ.U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 19, pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian pkt. 1 Załącznika nr 6 Zarządzenia Nr 74/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 września 2008 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. Wydział Organizacyjny
Ilość etatów: 31
Kierownicze stanowisko urzędnicze: 1
1.1. Zespół ds. Obsługi Kancelaryjnej (EO/K): 6
  1.1.1. Stanowiska urzędnicze: 6
1.2. Zespół ds. Obsługi Zarządu Powiatu (EO/Z): 6
  1.2.1. Stanowiska urzędnicze: 5
  1.2.2. Stanowiska pomocnicze i obsługi: 1
1.3. Zespół ds. Obsługi Urzędu (EO/E):  8
  1.3.1. Stanowiska urzędnicze: 6
  1.3.2. Stanowiska pomocnicze i obsługi: 2
1.4. Zespół ds. Obywatelskich (EO/O): 2
  1.4.1. Stanowiska urzędnicze: 2
1.5. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (EO/ZP): 2
  1.5.1. Stanowiska urzędnicze: 2
1.6. Referat ds. Informatyzacji (EO/I): 5
 1.6.1. Kierownicze stanowisko urzędnicze: 1
 1.6.2. Stanowiska urzędnicze: 4
1.7. Specjalista ds. BHP (EO/BHP): 1
 1.7.1. Stanowiska urzędnicze: 1
Wydział realizuje zadania określone w § 74 Regulaminu Organizacyjnego."

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-07-27

Data wprowadzenia: 2009-07-27

Wyświetleń: 1201

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-07-27

« POWRÓT

WYDRUK