» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 45/2009 z dnia 07.07.2009 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą dla Pani Izabeli Molitor - inspektora w Referacie ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Skarbu państwa w Wydziale Gospodarki NieruchomościamiSymbol: EO.Z.0716-3/15/09

ZARZĄDZENIE NR 45/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 07 LIPCA 2009 R.

Na podstawie §6 ust.2 Zarządzenia Nr 22/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 marca 2009r. oraz 46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną przeprowadzającą egzamin kończący służbę przygotowawczą dla Pani Izabeli Molitor - inspektora w Referacie ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodnicząca Komisji:
  Beata Dymarczyk-Grochowina - Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji:
  Hanna Mrowicka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  Joanna Golus - Kierownik Referatu ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
  Anna Bielecka - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - pełniąca funkcję  Sekretarza Komisji

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-07-15

Data wprowadzenia: 2009-07-23

Wyświetleń: 1141

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-07-16
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-07-23
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK