» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 40/2009 z dnia 10.06.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 27/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. ws. powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychSymbol: EO.Z 0716-3/13/09

Zarządzenie Nr 40/2009
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 10.06.2009

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2007 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a m,  co następuje:

§1

W Zarządzeniu   Nr 27/2007 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmienia się treść:
-  §1 pkt 1  w ten sposób, że skreśla się słowa: "Beata Dymarczyk - Grochowina"  i zastępuje je słowami "Małgorzata Balczarek Borecka".
-  §1 pkt 2  w ten sposób, że skreśla się słowa: "Beata Dymarczyk - Grochowina"  i zastępuje je słowami "Małgorzata Balczarek Borecka".

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Starosty ds. Osób  Niepełnosprawnych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-06-22

Data wprowadzenia: 2009-06-23

Wyświetleń: 1130

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-06-23

« POWRÓT

WYDRUK