» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 39/2009 z dnia 10.06.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 47/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ws. powołania Zespołu diagnozującego sytuację osób niepełnosprawnych w Powiecie TarnogórskimSymbol: EO.Z 0716-3/13/09

Zarządzenie Nr39/2009
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 10.06.2009

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2008  Starosty Tarnogórskiego z dnia    29 maja 2008 roku w sprawie powołania Zespołu  diagnozującego sytuację osób niepełnosprawnych w Powiecie Tarnogórskim.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a m,  co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 47/2008  Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powołania Zespołu  diagnozującego sytuację osób niepełnosprawnych w Powiecie Tarnogórskim,  zmienia się treść §1 pkt 1  w ten sposób, że skreśla się słowa: "Beata Dymarczyk - Grochowina - Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych"  i zastępuje je słowami "Małgorzata Balczarek Borecka  - Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych".

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Starosty ds. Osób  Niepełnosprawnych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-06-22

Data wprowadzenia: 2009-06-23

Wyświetleń: 1131

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-06-23

« POWRÓT

WYDRUK