» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 37/2009 z dnia 05.06.2009 r. ws. ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu TarnogórskiegoSymbol: EO.Z 0716-3/13/09

Zarządzenie nr 37/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 5 czerwca 2009r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów
i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Działając na podstawie art. 39, ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego:
1) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego,
2) maksymalne stawki dodatku funkcyjnego, które są określone w poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze
(w zł brutto)
Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego
(w zł brutto)
1.  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach XIX 5 000 2 000
2. Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach XVII 4 500 1 500
3. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach XIX 5 000 2 000
4. Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach XVII 4 500 1 500
5. Dyrektor Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach XIX 5 000 2 000
6. Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach XIX 5 000 2 000
7. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach XIX 5 000 2 000
8. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach XIX 5 000 2 000
9. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łubiu XIX 5 000 2 000
10. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miedarach XIX 5 000 2 000
11. Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Świerklańcu XIX 5 000 2 000

§ 2

W wypadku ustalenia wynagrodzenia miesięcznego wg maksymalnych stawek przewidzianych w tabeli, dodatek za wieloletnią pracę naliczony jest dodatkowo, z tym że maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego nie może wtedy przekroczyć:
1) dla dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego kwoty 8.000 zł. brutto (słownie:  osiem tysięcy złotych),
2) dla zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego kwoty 6.900 zł. brutto (słownie: sześć tysięcy dziewięćset).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-06-22

Data wprowadzenia: 2009-06-23

Wyświetleń: 1270

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-06-23

« POWRÓT

WYDRUK