» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 35/2009 z dnia 02.06.2009 r. ws. powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród uczniom szkół i placówek oświatowych w Powiecie TarnogórskimSymbol: EO.Z 0716-3/12/09

Zarządzenie nr 35/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 2 czerwca 2009 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznawanie nagród uczniom szkół i placówek oświatowych w Powiecie Tarnogórskim

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz pkt 7 i 8 Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Powiatu Tarnogórskiego dla uczniów szkół i placówek oświatowych
w Powiecie Tarnogórskim (uchwała nr 128/926/2004 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia
7 grudnia 2004 roku w sprawie Regulaminu przyznawania "Nagrody Starosty Powiatu Tarnogórskiego dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Tarnogórskim" z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję w celu rozpatrzenia złożonych przez dyrektorów szkół wniosków o przyznanie nagród Starosty Powiatu Tarnogórskiego uczniom szkół i placówek oświatowych w Powiecie Tarnogórskim.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący:
 Sławomir Wilk, Członek Zarządu Powiatu
Członkowie Komisji:
 Gerda Ochman, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
 Stanisław Torbus, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
 Gabriela Piech, doradca metodyczny - koordynator przedmiotów zawodowych
 Elżbieta Susek, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

§ 3

Komisję powołuje się na okres rozpatrzenia złożonych wniosków w roku szkolnym 2008/2009.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sławomirowi Wilkowi, Członkowi Zarządu Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-06-13

Data wprowadzenia: 2009-06-15

Wyświetleń: 1150

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-06-15

« POWRÓT

WYDRUK