» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 34/2009 z dnia 20.05.2009 r. ws. wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonywanych w Komórce Geodety PowiatowegoSymbol: EO.Z 0716-3/12/09

Zarządzenie Nr 34/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 20.05.2009 r.

W sprawie wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonywanych w Komórce Geodety Powiatowego

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 9 i art. 34 ust.1  Ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiaÂŹtowym (tj. Dz.U. 142 poz.1592 z 2001r.), §1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzie-lanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. 37 poz.333 z 2004 r.)

zarządzam, co następuje

§ 1

Wprowadza się ceny materiałów wraz z kosztami reprodukcji dokumentów wykonywanych w Wydziale Geodety Powiatowego zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Cennik usług obowiązuje od dnia 1 czerwca 2009 r. do 31 maja 2011r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu.

§ 4

Traci moc zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 14/2009 z dnia 01 lutego 2008r. W sprawie wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonywanych w Komórce Geodety Powiatowego

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Komórka Geodety Powiatowego
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-06-13

Data wprowadzenia: 2009-06-15

Wyświetleń: 1134

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 34/2009 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-06-15, Pobrań: 979, Typ: PDF, Rozmiar: 53.65 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-06-15

« POWRÓT

WYDRUK