» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 33/2009 z dnia 18.05.2009 r. ws. powołania Komisji do oceny przedsięwzięć proekologicznych zgłoszonych do konkursu "Ekologiczne sołectwo/dzielnica Powiatu Tarnogórskiego" oraz wyłonienia laureatów i przyznania nagród za najlepsze przedsięwzięcie.Symbol: EO.Z.0716-3/11/09

Zarządzenie 33/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 18.05.2009 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny przedsięwzięć proekologicznych zgłoszonych do konkursu "Ekologiczne sołectwo/dzielnica Powiatu Tarnogórskiego" oraz wyłonienia laureatów i przyznania nagród za najlepsze przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z ze. zm.) w związku z § 2  Uchwały nr 190/931/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 09 marca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu "Ekologiczne sołectwo/dzielnica Powiatu Tarnogórskiego".

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję w celu oceny przedsięwzięć proekologicznych zgłoszonych do konkursu "Ekologiczne sołectwo/dzielnica Powiatu Tarnogórskiego" oraz wyłonienia laureatów i przyznania nagród za najlepsze przedsięwzięcia.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
  Krystyna Kosmala - Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego - przewodnicząca Komisji,
  Irena Gatys - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - zastępca przewodniczącej Komisji,
  Kazimierz Flakus - przedstawiciel Rady Powiatu - członek Komisji,
  Jarosław Czapla - przedstawiciel Rady Powiatu - członek Komisji,
  Justyna Schmidt - Naczelnik Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej - członek Komisji,
  Krzysztof Horzela - Kierownik Referatu Rolnictwa - członek Komisji.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Ochrony Środowiska
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-05-25

Data wprowadzenia: 2009-05-27

Wyświetleń: 1061

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-05-27

« POWRÓT

WYDRUK