» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 30/2009 z dnia 04.05.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"Symbol: EO.Z 0716-3/10/09

ZARZĄDZENIE NR 30/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 4 MAJA 2009 R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko  podinspektora w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
  Roman Kurtyka - Geodeta Powiatowy
Członkowie Komisji:
  Irena Cieślińska - Kierownik Referatu Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"
  Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy", zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2009r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-05-15

Data wprowadzenia: 2009-05-15

Wyświetleń: 1095

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-05-15

« POWRÓT

WYDRUK