» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 28/2009 z dnia 21.04.2009 r. ws. powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 Promocja kultury Priorytet IV Kultura Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Symbol: EO.Z 0716-3/8/09

Zarządzenie nr 28/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 21 kwietnia 2009 roku

w sprawie : powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 Promocja kultury Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Zgodnie z §1, pkt 3. Zarządzenia nr 98/2005 Starosty Tarnogórskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach.

Zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się zespół roboczy ds. przygotowania dokumentacji projektowej do wniosku aplikacyjnego na "Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego",
w następującym składzie:
1. Koordynator Projektu - Aleksandra Król - Skowron - Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych 
2. Członek zespołu - Agnieszka Brzuska - Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych 
3. Członek zespołu - Arkadiusz Kuzio - Podrucki  - Wydział Kultury

§2

Do zadań grupy roboczej należało będzie opracowanie studium wykonalności, przygotowanie danych i dokumentów do wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z przyjętym przez Wydziały podziałem zadań. Powyższe dokumenty i informacje muszą być przygotowane z całą starannością, zgodnie z wytycznymi zapisanymi na stronie internetowej http://rpo.silesia-region.pl w zakładce ogłoszenie o konkursie w ramach działania 4.3 RPO WSL.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wicestaroście Powiatu Tarnogórskiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-04-23

Data wprowadzenia: 2009-04-28

Wyświetleń: 1283

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-04-28

« POWRÓT

WYDRUK